Visagino savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
2018-02-21  |   KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSUI

Konkursas organizuojamas remiantis Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-126, nuostatomis.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atranką organizuoja Visagino savivaldybės administracija.

PlačiauNaujienos
2018-02-21  |   Dėl gripo epidemijos pabaigos

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. ĮV-E-67 „Dėl gripo epidemijos pabaigos“ nuo 2018 m. vasario 21 d. Visagino savivaldybėje skelbiama gripo epidemijos pabaiga.

Plačiau
2018-02-15  |   VISAGINIEČIAI, MIESTO SVEČIAI, ŠVĘSKIME DRAUGE!

• Vasario 16 d. – jubiliejinių metų minėjimo Visagine pradžia! 
 12.30 val. – visose Lietuvos bažnyčiose skambantys varpai, šv. Mišios „Meldžiamės už Tėvynę valstybės atkūrimo šimtmečio proga“ (Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia);
 16.00 val. – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio iškilmingas renginys. Renginio metu bus pristatytas publicistinis muzikinis spektaklis pagal D. Staponkutės, R. Stankevičiaus ir kitų autorių tekstus, režisierė – Gražina Karlaitė, dalyvauja Česlovo Sasnausko menų mokyklos teatro ir dainavimo skyrių mokiniai (Visagino kultūros centro „Draugystės“ salė, Parko g. 7).

Plačiau
2018-01-16  |   DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ TAIKYMO

Informuojame, kad atliekų turėtojams nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėta taikyti vietinė rinkliava. 
Primename, kad atliekų turėtojai yra visi fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys ir naudojantis nekilnojamąjį turtą Visagino savivaldybės teritorijoje. Jie privalės mokėti vietinę rinkliavą į Visagino savivaldybės administracijos banko sąskaitą pagal gautą mokestinį pranešimą. Mokestinius pranešimus apie priskaičiuotą vietinę rinkliavą mokėtojai gaus kiekvieną ketvirtį, už I ketvirtį – 2018 m. kovo mėn. pradžioje.

Plačiau
2017-09-18  |   SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI BUTUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAS NEŽINOMAS), BEŠEIMININKIAIS

Visagino savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl butų, esančių Partizanų g. 11-1, Festivalio g. 13-44, Veteranų g. 6-89, Veteranų g. 6-9 bei Parko g. 8-6 (1/2 buto), Visagine, kurie neturi savininko (ar kurių savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.

Plačiau
2018-02-23  |   MAISTO TIEKIMAS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad paramos maisto produktais, finansuojamos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams išdavimas numatomas 2018 m. kovo 1, 2, 5 ir 6  dienomis nuo 9 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.) adresu Taikos pr. 15 D (prie Greitosios medicinos pagalbos pastato). Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Primename, kad asmuo, du kartus neatvykęs atsiimti maisto produktų, yra išbraukiamas iš paramos maisto produktais gavėjų sąrašo.

Plačiau
2018-02-23  |   Šaukiamas Visagino savivaldybės Etikos komisijos posėdis

2018 m. vasario 27 d. 16.00 val. šaukiamas Visagino savivaldybės Etikos komisijos posėdis. Posėdis vyks savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (Parko g. 14).

Plačiau
2018-02-23  |   Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą

Nematerialus kultūros paveldas – tai gyvoji tradicija, žinios, įgūdžiai, grožis, įvairovė, tęstinumas, tapatumo jausmas, pagarba,  bendruomeniškumas, ryšys su žmonėmis, gamta ir visata.
Pripažindami ir saugodami nematerialų kultūros paveldą, skatiname pozityvius jausmus šeimoje, bendruomenėje, kultūroje ir tautoje. Suprasdami savo bendruomenės kūrybą ir ją puoselėdami, geriau suprantame ir kitų kūrybą, o būtent kultūrų įvairovė – didelis turtas, nes ji sąlygoja tarpkultūrinį dialogą ir pagarbą vienų kitiems.
Tarptautinis Kroatijos nematerialaus kultūros paveldo pripažinimas liudija, kad tai nors ir maža šalis, bet joje gyvena kūrybingi žmonės, tai kultūros ir gamtos turtų šalis. Vietinės bendruomenės, remiamos Kultūros ministerijos, demonstruoja skirtingas kultūrines tradicijas, tuo parodydamos norą per senas, bet vis dar gyvas tradicijas, pabrėžti savo kultūrinį ir tautinį tapatumą.
Globalių standartų pasaulyje būtent tradicinės kultūros perliukai skatina gerbti tai, ką paveldėjome iš tėvų ir perduodame savo vaikams. UNESCO pripažinimas ir ši paroda atveria turtingą nematerialaus kultūros paveldo skrynią, į kurią gali pažvelgti ir kuria gali naudotis pasaulis ir kitos kultūros, su kuriomis kartu prisidedame prie turtingesnės ir turiningesnės mūsų vaikų ateities.

Plačiau
2018-02-23  |   Įvyks sodininkų bendrijos „PAVASARIS“ narių susirinkimas

2018 m. kovo 13 d. 17 val. kultūros centre „Banga“ adresu Parko g. 16 Visagine įvyks sodininkų bendrijos „PAVASARIS“ narių susirinkimas su sekančia DARBOTVARKE:
1. Valdybos ataskaita už 2017 metus.
2. Valdybos ataskaitos patvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaita už 2017 metus.
4. Revizijos komisijos ataskaitos patvirtinimas.

Plačiau
2018-02-22  |   Šaukiamas Antikorupcijos komisijos posėdis

Vasario 28 d. 16.00 šaukiamas Antikorupcijos komisijos posėdis. Posėdis vyks savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (Parko g. 14).

Plačiau
2018-02-22  |   SEMINARAS ,,TINKLINIO TECHNIKOS IR TAKTIKOS MOKYMO PAGRINDAI“

Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vasario 21 d. vyko seminaras ,,Tinklinio technikos ir taktikos mokymo pagrindai“, skirtas kūno kultūros mokytojams. Seminarą vedė Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto dėstytoja, docentė, socialinių mokslų daktarė Renata Kviklienė ir Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė Ramutė Kontorovičienė.

Plačiau
2018-02-21  |   VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas:  Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.
Buveinė: Statybininkų g.7, LT 31137 Visaginas.
Įmonės kodas: 190230824.
Pareigybė: Vyriausiasis buhalteris, pareigybė reikalinga organizuoti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau - centras) buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Pareigos : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Plačiau
2018-02-21  |   ANTRAJAME 2018 M. VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRISIEKĖ NAUJA NARĖ

Šiuo metu vyksta antrasis 2018 m. Visagino savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvauja 20 tarybos narių. Posėdyje nedalyvauja Olegas Davidiukas, Maksimas, Korotajevas, Denisas Naidionovas, Jonas Parfionovas, Zinaida Tresnickaja. Posėdžio pirmininkė – savivaldybės merė Dalia Štraupaitė. Posėdyje taip pat dalyvauja Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas Valdemar Urban.
Šiandien prisiekė nauja Visagino savivaldybės tarybos narė Vita Pimpienė. Ji atstovauja Lietuvos laisvės sąjungą (liberalus) ir savivaldybės taryboje pakeitė mandato atsisakiusį Erlandą Galaguz. Priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Valdemar Urban. Sveikindama naujai prisiekusią tarybos narę merė Dalia Štraupaitė palinkėjo sklandaus darbo ir pabrėžė tarybos nario pareigų atsakomybę bei svarbą savivaldybės gyventojams.

Plačiau
2018-02-21  |   PREZIDENTŪROS IR SEIMO ATSTOVŲ VIZITAS VISAGINE

Vasario 21 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja švietimo klausimais Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša. Svečiai susitiko su Visagino savivaldybės vadovais, tarybos nariais, švietimo įstaigų vadovais ir verslo atstovais tam, kad aptartų pasirengimą įgyvendinti profesinio mokymo įstatymą, švietimo įstatymo nuostatų... įgyvendinimą ir kitus klausimus.
Visagino švietimo įstaigų atstovai pasidalino savo mintimis dėl lietuvių kalbos mokymo rusakalbėse mokyklose, išvardino iššūkius, su kuriais susiduria mokiniai ir mokytojai dvikalbėje ugdymo aplinkoje, akcentavo ir galimą kompetentingų įstaigų vadovų trūkumą vykstant rotacijai. Šis klausimas aktualus ne tik Visaginui, bet ir kitoms mažosioms savivaldybėms, kurios nėra akivaizdžiai išsiskiriantys regionų centrai.

Plačiau
2018-02-21  |   VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAI

Visagino švietimo pagalbos tarnyba nuo vasario 6 d. iki birželio 21 d. vykdo valstybinės kalbos mokymo kursus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą, patvirtintą 2015 m. balandžio 30 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu Nr. N-2 (157) ,,Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“. Mokymai vykdomi iš Programos 4 uždavinio 4 priemonės tikslinio finansavimo, skirto valstybinės kalbos mokymo kursų Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimui pirkti, lėšų. Iš šių lėšų vykdomi valstybinės kalbos mokymai pagal valstybinės kalbos mokėjimo programą ,,Aš noriu išmokti bendrauti lietuviškai“, atitinkančią I kvalifikacinės kategorijos reikalavimus, ir ,,Kalbėkime lietuviškai“, atitinkančią II kvalifikacinės kategorijos reikalavimus. Sukomplektuota po vieną mokymų grupę kiekvienai programai. Mokymų trukmė 120 akademinių valandų. Mokymus veda lietuvių kalbos mokytoja  Giedrė Niaurienė.

Plačiau

Archyvas


 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Vasaris
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 15518144
Šiandien apsilankė: 15033
Dabar naršo: 412
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema